Hem Villkor
Villkor PDF Skriv ut Skicka sidan

Denna webbplats ägs och drivs av handelsbolaget Fulltiltreferralcode.se, nedan hänvisat till som bolaget. Alla referral codes och tjänster på denna webbplats är underordnade dessa villkor. Genom att nyttja webbplatsen så binder du dig till dessa villkor.

SEKRETESS
Klicka här för att komma åt bolagets sekretess-policy.

BESKRIVNING AV WEBBPLATS
På denna webbplats så tillhandahåller bolaget referral codes för Full Tilt Poker. Bolaget är anslutet till Full Tilt Poker och opererar därför under pokerrummets villkor vad gäller dessa referral codes. Av denna anledning frånsäger sig bolaget alla garantier för dessa referral codes som tillhandahålls helt på pokerrummets villkor. Det är upp till dig att granska Full Tilt Pokers villkor.

UPPHOVSRÄTT
Allt material på denna webbplats skyddas av regionala och internationella upphovsrättslagar. Varumärket Full Tilt Poker som nyttjas på denna webbplats är Full Tilt Pokers egendom medan den specifika sammansättningen av innehåll på denna webbplats är bolagets exklusiva egendom.

SKADEERSÄTTNING
Du förpliktigar dig att ersätta samt hålla bolaget, dess tjänstemän, direktörer och ägare skadefria från alla fodringar framförda av någon trejde part på grund av ditt brytande av dessa villkor eller villkor införlivade genom hänvisning, eller ditt brytande av någon lag eller någon tredje parts rättigheter.

RÄTTSTVISTER
Om en stämningsansökan eller handling framförs av någon part för att driva igenom sina villkor under dessa villkor, så är det överenskommet att om bolaget utses till segrande part av domstol inom kompetent jurisdiktion så skall det berättigas till ersättning av rimliga advokatarvoden, expertarvoden, rättstvistavgifter och domstolskostnader utöver all annan ersättning beviljad av domstolen.